ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ MRL

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ MRL

Κάντε κλικ στο σχέδιο

Ο MRL υδραυλικός ανελκυστήρας εγκαθίσταται συνήθως σε επαγγελματικά κτίρια, όπου δεν διατίθεται χώρος μηχανοστασίου.

Μπορεί να τοποθετηθεί σε φρεάτια με χαμηλό ύψος τελευταίου ορόφου, από 2600mm, ανυψώνοντας φορτία έως και 1000kg με ταχύτητα που φτάνει το 1m/sec.

Στις περιπτώσεις υδραυλικού ανελκυστήρα MRL, ο κινητήριος μηχανισμός και η αντλία βρίσκονται στο εσωτερικό του φρεατίου, συγκεκριμένα στον πυθμένα, ενώ ο πίνακας αυτοματισμού σε ειδικό ερμάριο, δίπλα στην θύρα φρεατίου του κάτω ορόφου.

Συνοδεύεται από πιστοποιητικό εξέτασης τύπου, είναι σύμφωνος με την Ευρωπαϊκή οδηγία 95/16 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρότυπο EN81-2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (*)
ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ 450 - 1000 kg
ΑΤΟΜΑ 6 - 13
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1,00 m/s
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 30 m
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ 11
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ 900 mm
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 2600 mm

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και σε ειδικές περιπτώσεις αξιολογούνται ανά περίπτωση.