ΨΑΛΙΔΩΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ AYTΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΨΑΛΙΔΩΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ AYTΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ανυψωτική ψαλιδωτή πλατφόρμα αυτοκινήτων είναι σχεδιασμένη να δίνει λύσεις σε κτίρια με περιορισμένο χώρο, αξιοποιώντας όλο το διαθέσιμο εμβαδόν του φρεατίου, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί ελάχιστο βάθος πυθμένα. Είναι κατάλληλη για κατακόρυφη μεταφορά κάθε είδους συμβατικού αυτοκινήτου, καθώς οι διαστάσεις της και η ανυψωτική της ικανότητα το προβλέπουν. Εφοδιάζεται με ειδικά ρολά βιομηχανικού τύπου, που φέρουν ανιχνευτή εμποδίου για την ασφαλή είσοδο στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα εφοδιάζεται επίσης με φωτοκουρτίνες, που εξυπηρετούν την ασφαλή στάθμευση του οχήματος.

Η ανυψωτική ψαλιδωτή πλατφόρμα αυτοκινήτων φέρει Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου και εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Μηχανών 2006/42.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (*)
ΜΕΓΙΣΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ 3000 kg
ΑΤΟΜΑ -
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 0,10 m/s
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3,9 m
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ 2
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ 550 mm
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 2200 mm

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και σε ειδικές περιπτώσεις αξιολογούνται ανά περίπτωση.