ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Πρόκειται για έναν ανυψωτικό μηχανισμό τύπου Compact, που φέρει πλατφόρμα κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να εξυπηρετεί την κατακόρυφη μεταφορά αυτοκινήτων.

Λειτουργεί με την ταυτόχρονη κίνηση 2 εμβόλων, για ανύψωση μεγάλου φορτίου, που είναι τοποθετημένα από την ίδια πλευρά, με αποτέλεσμα να δεσμεύει χώρο μόνο από τη μία μεριά του φρεατίου. Το χαμηλό βάθος πυθμένα που απαιτείται για την εγκατάσταση του, σε συνδυασμό με την δυνατότητα κατακόρυφης ανύψωσης έως και 12m, το καθιστά μία από τις ελκυστικότερες προτάσεις για ανελκυστήρα τέτοιας χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (*)
ΜΕΓΙΣΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ 2200 kg
ΑΤΟΜΑ -
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 0,15 m/s
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 12 m
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ 5
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ 400 mm
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ -

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και σε ειδικές περιπτώσεις αξιολογούνται ανά περίπτωση.