Η εταιρεία παρέχει υψηλή τεχνολογική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις ενός νέου έργου , από την αρχή της εγκατάστασης του ανελκυστήρα...

Τεχνολογική υποστήριξη

Τεχνολογική υποστήριξη

Η εταιρεία παρέχει υψηλή τεχνολογική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις ενός νέου έργου, από την αρχή της εγκατάστασης του ανελκυστήρα έως και την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία. Η ανταπόκριση της εταιρείας σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, είναι άμεση. Δεσμευόμαστε ότι εντός μίας ώρας από την αναγγελία οποιασδήποτε βλάβης παρουσιαστεί, θα βρίσκεται ο κατάλληλα εκπαιδευμένος τεχνικός στο χώρο σας.