Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας της STAGER το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας και είναι συμβατό με...

Πιστοποιήσεις Διακρίσεις

Πιστοποιήσεις Διακρίσεις

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

 

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας της STAGER το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας και είναι συμβατό με τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2008, βελτιώνει συνεχώς την απόδοσή του μέσω περιοδικών ελέγχων επανακαθορίζοντας διαρκώς τους σκοπούς και στόχους του που είναι συμβατοί με την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας.

pist1

Πιστοποίηση προϊόντων
Η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 95/16/ΕΚ σχετικά με την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό των ανελκυστήρων και τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων για το σχεδιασμό, εγκατάσταση, τελική επιθεώρηση και πιστοποίηση των ανελκυστήρων.

pist2

Τιμητική διάκριση
Ο φορέας πιστοποίησης TUV Hellas απένειμε στη STAGER τιμητική διάκριση για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας και για τη συνεισφορά της στο κοινωνικό σύνολο και τον καταναλωτή.