Το όραμα και η συνεχής προσπάθεια της εταιρείας STAGER είναι να διατηρήσει την ηγετική της θέση στο χώρο των ανελκυστήρων...

Όραμα και εταιρικές αξίες

Όραμα και εταιρικές αξίες

Το όραμα και η συνεχής προσπάθεια της εταιρείας STAGER είναι να διατηρήσει την ηγετική της θέση στο χώρο των ανελκυστήρων.

 • Προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και σε ανταγωνιστικές τιµές.
 • ∆ιατηρώντας υψηλό το επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για όλους τους τύπους των ανελκυστήρων της.
 • Επινοώντας πρωτοποριακές λύσεις και προϊόντα για τις αυξανόµενες απαιτήσεις των κτιριακών κατασκευών.
 • Κερδίζοντας συνεχώς την εµπιστοσύνη και την αξιοπιστία των συνεργατών της.
 • ∆είχνοντας σεβασµό στους συνεργάτες της και ευαισθησία στο περιβάλλον.

 

Εταιρικές αξίες

Ακεραιότητα

 • ∆ιαθέτουµε ακεραιότητα, καθώς και µια επιχειρηµατική προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από ηθική και ειλικρίνεια.

Συνεχής Βελτίωση & Kαινοτοµία

 • Επιδιώκουµε να βελτιωνόµαστε συνεχώς και να µαθαίνουµε από τα λάθη και τις επιτυχίες µας.
 • Ενθαρρύνουµε και στηρίζουµε τις νέες ιδέες.

∆έσµευση έναντι στόχων

 • Θέτουµε σαφής στόχους και υψηλά πρότυπα.
 • Τηρούµε τις δεσµεύσεις µας προς όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.

Αξία στον πελάτη

 • Προβλέπουµε και ικανοποιούµε τις ανάγκες των πελατών µας.
 • Παρέχουµε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Εφαρµόζουµε πρωτοποριακές λύσεις που δηµιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

Γνώση

 • Επενδύουµε στη γνώση.
 • Παρέχουµε ευκαιρίες εκπαίδευσης, και επιµόρφωσης στο προσωπικό της εταιρείας STAGER, που επιτρέπουν την ανάπτυξη και την εξειδίκευσή του.

Σχετικά Άρθρα