Σεβόμαστε τους εργαζόμενους μας και ανταμείβουμε την απόδοση τους.
Βοηθούμε στη διατήρηση ενός ασφαλούς...

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

  • Σεβόμαστε τους εργαζόμενους μας και ανταμείβουμε την απόδοση τους.
  • Βοηθούμε στη διατήρηση ενός ασφαλούς, υγιεινού και παραγωγικού χώρου εργασίας για τους εργαζόμενους.
  • Σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων των συνεργατών μας και χτίζουμε ανοιχτές, ειλικρινείς και εποικοδομητικές σχέσεις.
  • Λαμβάνουμε υπόψη τα ηθικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά ζητήματα κατά τον προγραμματισμό και τη λήψη των αποφάσεων μας.
  • Επιλεγούμε προϊόντα υψηλής ποιότητας και με σεβασμό προς το περιβάλλον.