Πάρκιν

Πάρκιν

Προτάσεις για μεταφορά αυτοκινήτων και οδηγών σε διαφορετικά υψομετρικά επίπεδα. Ιδανικές εφαρμογές σε επαγγελματικούς χώρους parking, καθώς και σε σύγχρονα κτίρια με αυξημένες ή ιδιαίτερες απαιτήσεις σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.