ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΕΙΩΝ

Ο ανελκυστήρας φορείων χρησιμοποιείται σε νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα και κλινικές, κτίρια δηλαδή όπου παρουσιάζεται ανάγκη για κατακόρυφη μεταφορά φορείων με τη βοήθεια συνοδών.

Ουσιαστικά, είναι ένας ανελκυστήρας φορτίων συνοδεία ατόμων, υδραυλικός ή μηχανικός (ανάλογα με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις), κατάλληλα διαμορφωμένος, πληρώντας ειδικές προδιαγραφές αντοχής και αξιοπιστίας. Η ακρίβεια της στάθμευσης και η ποιότητα κίνησής του χαρακτηρίζονται κορυφαίες, καθώς υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ηλεκτρονικών βαλβίδων. Ο θάλαμος είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικά υλικά και φέρει ειδικά προστατευτικά σε κατάλληλα σημεία. Είναι εφοδιασμένος με σύστημα απομόνωσης των εξωτερικών κλήσεων και με σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας με υπηρεσίες διάσωσης. Ο ανελκυστήρας εξοπλίζεται με αυτόματες θύρες φρεατίου – θαλάμου, των οποίων ο κινητήρας τροφοδοτείται μέσω VVVF, για ομαλότερη λειτουργία.

Οι ανελκυστήρες αυτής της κατηγορίας ικανοποιούν όλες τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΝ 81-1 ή ΕΝ 81-2, σε περιπτώσεις μηχανικού ή υδραυλικού ανελκυστήρα αντίστοιχα, καθώς και την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ανελκυστήρων 95/16 EC.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (*)
ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ 1000 - 2500 kg
ΑΤΟΜΑ 1 - 3 ΣΥΝΟΔΟΙ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 0,50 m/s
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 25 m
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ 9
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ 1100 mm
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 3500 mm

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και σε ειδικές περιπτώσεις αξιολογούνται ανά περίπτωση.