ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Οι σύγχρονοι οικολογικοί ανελκυστήρες χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που η εξοικονόμηση ενέργειας και κατ' επέκταση όλες οι περιβαλλοντολογικές συνέπειες-ωφέλειες, είναι το ζητούμενο.
Οι «οικολογικοί» ανελκυστήρες μπορούν να είναι είτε υδραυλικοί είτε μηχανικοί, χωρίς υποχωρήσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Ο υδραυλικός «οικολογικός» ανελκυστήρας εξοπλίζεται με προ-ρυθμισμένη ηλεκτρονική βαλβίδα Bucher, ενώ η οδήγηση του γίνεται από VVVF Inverter.
Ο φωτισμός του θαλάμου γίνεται με λάμπες LED, ενώ ο ηλεκτρονικός πίνακας αυτοματισμού τίθεται αυτόματα σε stand-up κατάσταση, απενεργοποιώντας display, φώτα και Inverter, όταν ο ανελκυστήρας δεν λειτουργεί.
Για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί διάταξη αντίβαρων.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι η άριστη ποιότητα που συνοδεύεται με την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία μπορεί να αγγίζει το 50%.
Η ακρίβεια στην στάθμευση είναι δεδομένη, ενώ η ταχύτητα και επομένως η κατανάλωση ελέγχεται και ρυθμίζεται αυτόματα, ανάλογα με το μεταφερόμενο φορτίο.

Ο μηχανικός «οικολογικός» ανελκυστήρας εξοπλίζεται με gearless μηχανή (χωρίς μειωτήρα στροφών) ενώ οδηγείται από VVVF Inverter. Ο φωτισμός του θαλάμου είναι LED, ενώ ο ηλεκτρονικός πίνακας αυτοματισμού τίθεται αυτόματα σε stand-by κατάσταση, απενεργοποιώντας display, φώτα και Inverter , όταν ο ανελκυστήρας δεν λειτουργεί.
Οι μηχανικοί «οικολογικοί» ανελκυστήρες προσφέρουν τελικά άριστη ποιότητα κίνησης και στάθμευση ενώ η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να μειωθεί έως και 50%.

Όλοι οι «οικολογικοί» ανελκυστήρες συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά και επιπλέον από ενεργειακή μελέτη και πιστοποιητικό κατανάλωσης ενέργειας.