ΨΑΛΙΔΩΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΨΑΛΙΔΩΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

Η Ανυψωτική Ψαλιδωτή Πλατφόρμα Φορτίων αποτελεί την ιδανική λύση για την μεταφορά φορτίων σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς εκμεταλλεύεται όλο τον διαθέσιμο χώρο του φρεατίου και απαιτεί ελάχιστο βάθος πυθμένα.

Η Ανυψωτική Ψαλιδωτή Πλατφόρμα φορτίων φέρει πιστοποίηση CE και εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Μηχανών 2006/42.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (*)
ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ 500 - 3000 kg
ΑΤΟΜΑ -
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 0,05 m/s
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2,15 m
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ 2
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ 200 mm
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ -

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και σε ειδικές περιπτώσεις αξιολογούνται ανά περίπτωση.