Μελέτες / Πιστοποίηση

Η εταιρεία STAGER διαθέτει τμήμα αδειών που κύρια αρμοδιότητα του είναι η πιστοποίηση των ανελκυστήρων και η συγκρότηση του τεχνικού φακέλου που απαιτείται για την καταχώρηση του στα μητρώα του εκάστοτε Δήμου. Οι Mηχανικοί που απαρτίζουν το συγκεκριμένο τμήμα της εταιρείας, είναι έμπειροι και εκπαιδεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για οποιαδήποτε τεχνολογική εξέλιξη συμβαίνει στο χώρο των ανελκυστήρων. Ο φορέας πιστοποίησης TUV Hellas έχει πιστοποιήσει όλους τους Mηχανικούς της εταιρείας ως προς την τεχνογνωσία τους στη διενέργεια επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων των ανελκυστήρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 95/16/ΕΚ και των σχετικών προτύπων.

Το τμήμα αδειών της STAGER είναι υπεύθυνο για:

1) Την διεξαγωγή επιθεωρήσεων όλων των ανελκυστήρων που εγκαθιστά.

2) Την εκπόνηση μελετών και μηχανολογικών σχεδίων (συμπεριλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο του ανελκυστήρα).

3) Την έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργιάς του ανελκυστήρα.

4) Την πλήρης σύνταξη τεχνικού φακέλου και την κατάθεση του στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου για την αδειοδότηση του ανελκυστήρα.