Ανακαίνιση

Η ανακαίνιση των παλαιών ανελκυστήρων είναι απαραίτητη προκειμένου αυτοί να εκσυγχρονιστούν και να εναρμονιστούν με τα πρότυπα της κοινής Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί το αναγκαίο επίπεδο ασφαλείας για τους επιβαίνοντες.

Το τμήμα ανακαίνισης της STAGER είναι πρόθυμο να σας ενημερώσει για όλες τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας και με γνώμονα την ασφάλεια και την άριστη λειτουργικότητα του ανελκυστήρα, να σας προτείνει την καλύτερη & οικονομικότερη λύση για την αναβάθμισή του.

Με την ανακαίνιση:

  • Αντικαθίστανται τα επιμέρους παλαιά εξαρτήματα των ανελκυστήρων είτε επειδή έχουν υποστεί φθορά λόγω της χρήσης τους, είτε επειδή δεν πληρούν τις νέες προδιαγραφές που ορίζει η Νομοθεσία.
  • Αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφαλείας & άνεσης των χρηστών του ανελκυστήρα.
  • Βελτιώνεται η αισθητική των παλαιών θαλάμων, η οποία μειώνεται αισθητά με το πέρας του χρόνου.
  • Επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργικότητα του ανελκυστήρα.
  • Εξοικονομείται ενέργεια (π.χ με την αντικατάσταση του κινητήριου μηχανισμού, με την τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης για την αντιστάθμιση της άεργου ισχύος, με την εγκατάσταση VVVF inverter, κ.τ.λ).
  • Πιστοποιείται ο παλαιός ανελκυστήρας και ανανεώνεται η άδεια λειτουργιάς του.

 

{mooblock=Ανακαίνιση – Πιστοποίηση του Ανελκυστήρα Σε 3 Βήματα (κλικ εδώ)}

 

ΒΗΜΑ 1:

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία ανακαίνισης του ανελκυστήρα, ένας εξειδικευμένος τεχνικός της STAGER κάνει την αρχική εκτίμηση της αναβάθμισης, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του ανελκυστήρα σας και όλες τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Εν συνεχεία, προτείνει την καλύτερη και οικονομικότερη λύση για τις ανάγκες σας.

ΒΗΜΑ 2:

Η ανακαίνιση εκτελείται από έμπειρα και πλήρως καταρτισμένα συνεργεία, τα οποία θα εκτελέσουν εργασίες μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, για να σας παραδώσουν όσο πιο γρήγορα έναν ασφαλή και λειτουργικό ανελκυστήρα. Επίσης αναλαμβάνουν να απομακρύνουν τα παλαιά υλικά του ανελκυστήρα, διατηρώντας το χώρο σας καθαρό.

ΒΗΜΑ 3:

Σε περίπτωση που χρειάζεται να πιστοποιήσετε τον ανελκυστήρα σας, η STAGER αναλαμβάνει την επιθεώρηση του, μέσω εγκεκριμένου φορέα πιστοποίησης και την διαδικασία για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του από την τεχνική υπηρεσία του αντίστοιχου Δήμου.

 

{/mooblock}

{mooblock=Δείτε παραδείγματα των νέων προδιαγραφών που ορίζει η Νομοθεσία. (κλικ εδώ)}

 

i) Νέα συστήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα τα οποία ενεργοποιούνται άμεσα κατά ενδεχόμενη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη επιτάχυνση ή την πτώση του θαλάμου (π.χ σύστημα αρπάγης, βαλβίδα θραύσης, προσκρουστήρες θαλάμου - αντιβάρων, κ.α) προκειμένου να αποτραπεί ο τραυματισμός του επιβάτη.

ii) Εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας εντός του θαλάμου, ο οποίος ενεργοποιείται σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος.

iii) Διάταξη κλήσης έκτακτης ανάγκης με αμφίδρομη επικοινωνία με υπηρεσία διάσωσης.

iv) Ύπαρξη εσωτερικής πόρτας του θαλάμου, η οποία προστατεύει τους επιβάτες να έρθουν σε επαφή με τα τοιχώματα του φρεατίου και αποτρέπει οποιοδήποτε κίνδυνο τραυματισμού τους.

v) Ο πίνακας αυτοματισμού του ανελκυστήρα θα πρέπει να εφοδιάζεται με επιτηρητή φάσεως, ηλεκτρονικό οροφοδιαλογέα, ηλεκτρονόμος ισχύος, ρελέ διαρροής κ.α. Προαιρετικά ο πίνακας αυτοματισμού μπορεί να εφοδιάζεται με VVVF inverter ο οποίος επιτυγχάνει καλύτερη ποιότητα κίνησης, ομαλά και ακριβή ξεκινήματα και σταματήματα στη στάση, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση μηχανικών τριβών της μηχανής του ανελκυστήρα.

vi) Κλειδαριές θυρών φρεατίου, οι οποίες ασφαλίζουν, και εκτός από ηλεκτρική εξακρίβωση, υπάρχει και μηχανική εξακρίβωση της κλειστής θέσης. Σκοπός είναι να μηδενιστεί ο κίνδυνος κάποιος επιβάτης να πέσει στο κενό και τραυματιστεί σοβαρά.

vii) Σύστημα επανισοστάθμισης του θαλάμου στους υδραυλικούς ανελκυστήρες ως προς τα επίπεδα των ορόφων, ώστε να μην σκοντάψει ο επιβάτης όταν θελήσει να μπει/βγει στο/από το θάλαμο και παράλληλα να επιτρέπεται η εύκολη διεύλεση ενός αναπηρικού καροτσιού.

viii) Αυξημένα μέτρα προστασίας του τεχνικού όπως χειριστήριο στον πυθμένα, χειριστήριο διπλής πίεσης με στοπ κινδύνου τύπου μανιτάρι στην οροφή του φρεατίου, λαμαρίνα αντίβαρων και διάταξη προστασίας από τα αντίβαρα στην οροφή του θαλάμου.

ix) Σύστημα αυτόματου απεγκλωβισμού, το οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας του ανελκυστήρα, κατευθύνοντας τον θάλαμο προς την πιο κοντινή στάση και απεγκλωβίζοντας τον επιβαίνοντα.

 

{/mooblock}